09126620301
info@irandamnoush.com

تأثیر تمشک آبی بر کاهش آسیب ماهیچه‌ای

12 آبان 2017

خلاصه خبر:

به گزارش ایران دمنوش تمرین های ورزشی شدید ممکن است منجر به درد عضلانی و خستگی شود. این حالت به دلیل التهاب موضعی و استرس اکسیداتیو در بافت ماهیچه اتفاق می افتد. مصرف بلوبری ممکن است آسیب مولکولی را کاهش دهد، درد و کاهش عملکرد ماهیچه ای را به حداقل برساند. بلوبری غنی از آنتی اکسیدان ها و منبع خوبی از ویتامین C و کربوهیدرات ها و حاوی غلظت بالای آنتوسیانین ها است. بر اساس مطالعات بلوبری ویژگی های آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی نشان داده است. بلوبری ممکن است که به بهتر شدن کیفیت دوره بهبودی کمک کند و می تواند به عنوان بخشی از رژیم غذایی ورزشکاران و مربیان ورزش در نظر گرفته شود.

در سال 2012، مطالعه ای با هدف آزمایش اثر بلوبری بر آسیب عضلانی ناشی از ورزش بعد از یک ورزش شدید غیر عادی انجام و نتایج آن در مجله Journal of the International Society of Sports Nutrition منتشر شد. در این مطالعه تصادفی شده متقاطع، 10 زن ورزشکار اسموتی بلوبری و یا دارونما را با ظرفیت آنتی اکسیدانی مشابه، 5 و 10 ساعت قبل و سپس بلافاصله، 12 و 36 ساعت بعد از آسیب عضلانی پا ناشی از ورزش مصرف کردند. بر اساس نتایج این مطالعه، مصرف اسموتی بلوبری قبل و بعد از آسیب عضلانی ناشی از ورزش، دوره بهبودی ماهیچه را سرعت بخشید. این اثر، مستقل از ظرفیت آنتی اکسیدانی طبیعی نوشیدنی است؛ و به نظر می رسد که شامل فرآیندهای آنتی اکسیدانی درون زا، که از طریق عملکردهای ترکیبی ورزش نامتعارف و مصرف بلوبری فعال شده اند، است. این نتایج ممکن است برای جامعه ورزشی مفید باشند؛کسانی که باید مداخلات تغذیه ای را که به طور خاص سلامت و عملکردشان را مورد هدف قرار می دهد، در نظر بگیرند.

به گزارش ایران دمنوش تمرین های ورزشی شدید ممکن است منجر به درد عضلانی و خستگی شود. این حالت به دلیل التهاب موضعی و استرس اکسیداتیو در بافت ماهیچه اتفاق می افتد. مصرف بلوبری ممکن است آسیب مولکولی را کاهش دهد، درد و کاهش عملکرد ماهیچه ای را به حداقل برساند. بلوبری غنی از آنتی اکسیدان ها و منبع خوبی از ویتامین C و کربوهیدرات ها و حاوی غلظت بالای آنتوسیانین ها است. بر اساس مطالعات بلوبری ویژگی های آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی نشان داده است. بلوبری ممکن است که به بهتر شدن کیفیت دوره بهبودی کمک کند و می تواند به عنوان بخشی از رژیم غذایی ورزشکاران و مربیان ورزش در نظر گرفته شود.

در سال 2012، مطالعه ای با هدف آزمایش اثر بلوبری بر آسیب عضلانی ناشی از ورزش بعد از یک ورزش شدید غیر عادی انجام و نتایج آن در مجله Journal of the International Society of Sports Nutrition منتشر شد. در این مطالعه تصادفی شده متقاطع، 10 زن ورزشکار اسموتی بلوبری و یا دارونما را با ظرفیت آنتی اکسیدانی مشابه، 5 و 10 ساعت قبل و سپس بلافاصله، 12 و 36 ساعت بعد از آسیب عضلانی پا ناشی از ورزش مصرف کردند. بر اساس نتایج این مطالعه، مصرف اسموتی بلوبری قبل و بعد از آسیب عضلانی ناشی از ورزش، دوره بهبودی ماهیچه را سرعت بخشید. این اثر، مستقل از ظرفیت آنتی اکسیدانی طبیعی نوشیدنی است؛ و به نظر می رسد که شامل فرآیندهای آنتی اکسیدانی درون زا، که از طریق عملکردهای ترکیبی ورزش نامتعارف و مصرف بلوبری فعال شده اند، است. این نتایج ممکن است برای جامعه ورزشی مفید باشند؛کسانی که باید مداخلات تغذیه ای را که به طور خاص سلامت و عملکردشان را مورد هدف قرار می دهد، در نظر بگیرند.

اخبار مرتبط